αναθυμάμαι


αναθυμάμαι
αναθυμάμαι (σπάν. αναθυμούμαι) βλ. πίν. 79 (κυρίως στον ενεστ. και παρατατ.)

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αναθυμάμαι — αναθυμούμαι, φέρνω στη μνήμη μου. [ΕΤΥΜΟΛ. < ανα * + θυμάμαι. ΠΑΡ. αναθύμημα. αναθύμηση] …   Dictionary of Greek

  • αναθυμάμαι — βλ. αναθυμούμαι …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • αναθύμημα — το [αναθυμάμαι] 1. αναπόληση τού παρελθόντος, ανάμνηση, θύμηση 2. αντικείμενο χρήσιμο για ανάμνηση, ενθύμιο, αναμνηστικό …   Dictionary of Greek

  • αναθύμηση — η [αναθυμάμαι] αναπόληση, ανάμνηση, θύμηση …   Dictionary of Greek

  • αναθυμούμαι — και αναθυμάμαι ( άσαι, άται), και αναθυμιέμαι ( ιέσαι, ιέται), θυμήθηκα, μτβ. 1. θυμούμαι κάποιον ή κάτι: Χθες σας αναθυμηθήκαμε. 2. θυμούμαι κάτι με πόθο: Αναθυμήθηκα μπακαλιάρο με σκορδαλιά …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)